Horaris

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

El professorat es posarà en contacte amb els alumnes via telefònica per a concretar els horaris individuals.

COL·LECTIUS

Assignatura Horari

Música 0-3 anys

A convenir segons grup

Música i Moviment
“Grup de 3, 4 anys”

Dimarts de 17:00 a 18:00 h.

Música i Moviment
“Grup de 5, 6 anys”

Dimarts de 18:00 a 19:00 h.
Iniciació

Dimarts de 19:00 a 20:00 h

Dijous de 18:00 a 19:00 h

Llenguatge Musical 1r

Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:00 h.

Llenguatge Musical 2n

Dimarts i Dijous de 18:00 a 19:00 h.

Llenguatge Musical 3r

Dilluns i Dimecres de 16:00 a 17:00 h.

Llenguatge Musical 4t

Dilluns de 18:00 a 19:00 h.

Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

Conjunt Coral

Dilluns de 17:00 a 18:00 h.

Banda Jove

Dissabte de 11:00 a 12:00 h.

Combo

A convenir segons grup

Aquests horaris podran esser modificats per a poder adaptar els grups al màxim número d'alumnes per aula.