Horaris

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

El professorat es posarà en contacte amb els alumnes via telefònica per a concretar els horaris individuals.

COL·LECTIUS

Assignatura Professor/a Horari

Música i Moviment
“Grup de 3, 4 anys”

Jéssica Garcias Dimarts de 17:00 a 18:00 h.

Música i Moviment
“Grup de 5, 6 anys”

Jéssica Garcias Dimarts de 18:00 a 19:00 h.
Iniciació Jéssica Garcias

Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:00 h

Llenguatge Musical 1 Antònia Rosselló

Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:00 h.

Llenguatge Musical 2 Antònia Rosselló

Dimarts i Dijous de 18:00 a 19:00 h.

Llenguatge Musical 3 Antònia Rosselló

Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:00 h.

Llenguatge Musical 4 (EXAMEN G. E.) Mònica García

Dilluns i Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

Conjunt Coral Mònica García

Dilluns de 18:00 a 19:00 h.

Banda Jove Antònia Rosselló

Dissabte de 11:00 a 12:00 h.

Aquests horaris podran esser modificats per a poder adaptar els grups als màxim número d'alumnes per aula.