"Deixarem que l'art ens visiti, que es passegi en les nostres vides, i ens mostri es camí de la sensibilitat"
"Crear ens farà créixer per dins, mes enllà d'un ent mediàtic, serem sincerament nosaltres"