Pla d'estudis

PLA D’ESTUDIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PORRERES

NIVELLS MATÈRIES HORES SETMANALS
Música i Moviment Música i Moviment (4, 5 i 6 anys) 1 sessió de 60 min
Iniciació Inicació al Llenguatge Musical (7 anys)
Iniciació Instrument (Tallers)
2 sessions de 60 min
1 sessió de 30 min
1r i 2n Nivell
Grau Elemental
Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
2 sessions de 60 min
1 sessió de 60 (45 min No Reglat)
1 sessió de 60 min
3r Nivell
Grau Elemental
Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
Conjunt Coral
2 sessions de 60 min
1 sessió de 60 (45 min No Reglat)
1 sessió de 60 min
1 sessió de 60 min
4t Nivell
Grau Elemental
Llenguatge Musical
Instrument
Classe col·lectiva
Conjunt Coral
Pianista acompanyant
2 sessions de 60 min
1 sessió de 60 (45 min No Reglat)
1 sessió de 60 min
1 sessió de 60 min
1 sessió de 30 min
Grau Mitjà Ampliació estudis musicals
Instrument
Piano complementari
1 o 2 sessions de 60 min (segons grup)
1 sessió de 45 min
1 sessió de 30 min
Pla d’adults
(assignatures de lliure elecció)
Llenguatge Musical (grup mínim de 4)
Instrument
Classe col·lectiva
1 sessió de 60 min
1 sessió de 30, 45 min
1 sessió de 60 min
Banda Jove 1 sessió de 60 min
Combos 1 sessió de 60 min
Música 0-3 anys Grup mínim de 6 alumnes 1 sessió de 60 min

Nota: A la proposta regulada les classes d’instrument són de 60 minuts i s’han de cursar totes les assignatures del pla d’estudis.