Pla d'estudis

ESPECIALITATS

Bateria, clarinet, guitarra, percussió, piano, saxòfon, oboè, trombó, trompa, trompeta, bombardi, tuba, violí, viola, cant, música en familia, xeremies, flabiol i tamborí, flauta travessera, baix elèctric, ball mallorquí, banda juvenil, conjunt instrumentals, conjunt coral.

PLA D'ESTUDIS

Nivells

Matèries

Hores Setmanals

Musica i moviment

Música i moviment A (3, 4) i (5,6) anys

1 sessió de 45min (3 i 4 anys), 60min (5 i 6 anys)

Iniciació

Iniciació al Llenguatge musical (7 anys)

1 o 2 sessions de 60min

(segons nº d'alumnes)

Iniciació instrumental (tallers)

1 sessió de 30min

1r Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

2n Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

3r Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

Conjunt coral

1 sessió de 60min

4t Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

Conjunt coral

1 sessió de 60min

Pianista acompanyant

1 sessió de 30min

Grau Mitjà

Ampliació d'estudis musicals

1 ò 2 sessions de 60min

(segons no d’alumnes)

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Piano complementari

(per a instruments de vent, corda i percussió)

1 sessió de 30min

Pla d'adults

(assignatures de lliure elecció)

Llenguatge musical

(grup mínim de 4)

1 sessió de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

Banda Jove / Conjunt Coral / Conjunt Instrumentals Combos

1 sessió de 60min

1 sessió de 45min

Ball Mallorquí

(Grups segons edat i nivell)

1 sessió de 90min

(ER) Ensenyament Reglat només per aquell alumnes que cursin totes les assignatures del curs i facin 60 min d'instrument. Possibilitat d'aconseguir el diploma de grau elemental a l'Escóla de Música i expedit per la Conselleria d'Educació