Pla d'estudis

ESPECIALITATS

Bateria, clarinet, guitarra, percussió, piano, saxòfon, oboè, trombó, trompa, trompeta, tuba, violí, cant, combos, música mallorquina, flauta travessera, baix elèctric, ball mallorquí, banda juvenil, conjunt instrumentals, conjunt coral.

PLA D'ESTUDIS

Nivells

Matèries

Hores Setmanals

Musica i moviment

Música i moviment A (3, 4) i (5,6) anys

1 sessió de 45min

Iniciació

Iniciació al Llenguatge musical (7 anys)

1 o 2 sessions de 60min

(segons nº d'alumnes)

Iniciació instrumental (tallers)

1 sessió de 30min

1r Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

2n Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

3r Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

Conjunt coral

1 sessió de 60min

4t Nivell Grau

Elemental (ER)

Llenguatge musical

2 sessions de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

Conjunt coral

1 sessió de 60min

Pianista acompanyant

1 sessió de 30min

Grau Mitjà

Ampliació d'estudis musicals

1 ò 2 sessions de 60min

(segons no d’alumnes)

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Piano complementari

(per a instruments de vent, corda i percussió)

1 sessió de 30min

Pla d'adults

(assignatures de lliure elecció)

Llenguatge musical

(grup mínim de 4)

1 sessió de 60min

Instrument

1 sessió de 30, 45 o 60min

Classe col·lectiva

1 sessió de 60min

Banda Jove / Conjunt Coral / Conjunt Instrumentals Combos

1 sessió de 60min

1 sessió de 45min

Ball Mallorquí

(Grups segons edat i nivell)

1 sessió de 90min

(ER) Ensenyament Reglat només per aquell alumnes que cursin totes les assignatures del curs i facin 60 min d'instrument. Possibilitat d'aconseguir el diploma de grau elemental a l'Escóla de Música i expedit per la Conselleria d'Educació