Horaris

  • Aquests horaris podran ser modificats segons el nombre d'alumnes i disponibilitat
  • L’assignació horària de les classes individuals es farà per via telefònica. El profesor es posarà en contacte amb l’alumne.
  • Els alumnes de Guitarra i Piano que cursen Ensenyament Reglat han de fer 60 minuts de classe col·lectiva, el professor es posarà en contacte amb els alumnes
  • Segons matrícula s'establirà també l'horari dels alumnes que vulguin fer grau mitjà.
  • L’horari de Música en Família (0 a 3) serà a convenir segons grup.

Ball Mallorquí

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:15h-17:00h

Infants
Nivell 1
Ca'n Pere Ignasi

16:15h-17:45h Infants
Nivell 2
Ca'n Pere Ignasi

17:00h-18:30h Infants
Nivell 3
Ca'n Pere Ignasi

19:00h-20:30h

Adults
Ca'n Pere Ignasi

Llenguatge musical

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00h-17:00h

1r Ll. Musical

4r Ll. Musical

1r Ll. Musical

4r Ll. Musical

17:00h-18:00h

3r Ll. Musical

18:00h-19:00h 2r Ll. Musical

2r Ll. Musical

3r Ll. Musical
19:00h-20:00h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00h-16:45h

Música i Moviment
(3 i 4 anys)

16:45h-17:45h

Música i Moviment
(5 i 6 anys)

17:45h-18:45h

Iniciació
(7 anys)


Classes Col·lctives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17:00h-18:00h Banda Jove

Cant Coral