Horaris

  • Aquests horaris podran ser modificats segons el nombre d'alumnes i disponibilitat
  • L’assignació horària de les classes individuals es farà per via telefònica. El professor es posarà en contacte amb l’alumne.
  • Els alumnes de Guitarra i Piano que cursen Ensenyament Reglat han de fer 60 minuts de classe col·lectiva.
  • Segons matrícula s'establirà també l'horari dels alumnes que vulguin fer Grau mitjà o Adults.
  • L’horari de Música en Família (0 a 3) serà a convenir segons el nombre d’alumnes matriculats. (mínim 6)

Ball Mallorquí

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:15h-17:00h

Infants Nivell 3 anys
Auditori

16:15h-17:15h Infants Nivell 4 anys
Auditori

16:45h-18:15h Infants Nivell +5 anys
Auditori

17:00h-18:30h Infants Nivell +7 anys
Auditori
17:30h-19:00h

Infants Nivell Avançat
Auditori

18:30h-20:00h

Adults
Auditori

Llenguatge musical

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00h-17:00h

2n Ll. Musical

2n Ll. Musical
17:00h-18:00h

1r Ll. Musical

4t Ll. Musical

1r Ll. Musical

4t Ll. Musical

18:00h-19:00h

3r Ll. Musical

3r Ll. Musical

19:00h-20:00h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00h-16:45h

Música i Moviment
(3 i 4 anys)

16:45h-17:45h

Música i Moviment
(5 i 6 anys)

17:45h-18:45h

Iniciació
(7 anys)


Classes Col·lctives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18:00h-19:00h Col·lectiva

Cant Coral

19:00h-20:00h Banda Jove