Horaris

  • Aquests horaris podran ser modificats segons el nombre d'alumnes i disponibilitat
  • L’assignació horària de les classes individuals es farà per via telefònica. El profesor es posarà en contacte amb l’alumne.
  • Els alumnes de Guitarra i Piano que cursen Ensenyament Reglat han de fer 60 minuts de classe col·lectiva, el professor es posarà en contacte amb els alumnes.
  • Segons matrícula s'establirà també l'horari dels alumnes que vulguin fer grau mitjà.

Ball Mallorquí

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:15h-16:45h Infants
Grup mitjans
Ca’n Pere Ignasi
16:15h-17:45h Infants
Grup petits
Ca'n Pere Ignasi
19:15h-21:00h Adults principiants
19:30h-21:00h Adults
Ca'n Pere Ignasi

Llenguatge musical

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00h-17:00h 1r Ll. Musical 4r Ll. Musical 1r Ll. Musical 4r Ll. Musical
17:00h-18:00h 2r Ll. Musical 2r Ll. Musical
18:00h-19:00h 3r Ll. Musical
19:00h-20:00h 3r Ll. Musical

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30h-17:15h Música i Moviment
(5 i 6 anys)
17:15h-18:00h Música i Moviment
(3 i 4 anys)
18:00h-19:00h Iniciació
(7 anys)


Classes Col·lctives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17:00h-18:00h Cant Coral
18:00h-19:00h Banda Jove