Combo professors

Grup de professors de la cooperativa que participen a les festes de fi de curs interpretant estàndards de Jazz.