Banda Jove

Formada pels alumnes de les escoles de música de les escoles de Porreres i Campos. Dirigida per la Professora Antonia Rosello.

Hi ha en projecte l'ampliació amb ex-alumnes i professors per formar la banda de musica d'Art i Sons.

Participa habitualment a les audicions trimestrals de les escoles de música i a la festa de fi de curs d'Art i Sons