Informació curs

INICI DEL CURS

Les classes començaran dilluns 23 de setembre L'horari individual d'instruments es concertarà amb el professor corresponent els dies 19 ò 20 de setembre. Totes les baixes que es produeixen durant el curs hauran de ser tramitades mitjançant escrit dirigit a la direcció de l'escola, en cas contrari, es seguiran cobrant les mensualitats fins que l'alumne/a avisi. MATRÍCULA a l'Escola de Música divendres 13 de setembre de 18h a 20h dissabte 14 de setembre de 11h a 13 h

DOCUMENTS A PRESENTAR

  • Full de matrícula degudament emplenat (es podrà recollir a l'Ajuntament o imprimir-lo de la pàgina web de la coopertiva Artisons, www.artisons.org)
  • 1 foto carnet
  • Imprès de protecció de dades i dret d'imatge.
  • Domiciliació bancària degudament emplenada al moment de la matrícula.

BANDA JOVE

Sessions d'una hora setmanal, els dilluns a les 20 h, es una passa important per a tots aquells alumnes que volen tocar amb la banda de música de Montuïri

TALLERS COL.LECTIUS

Sessió col.lectiva d'intruments de banda, aniran canviat d'instrument cada trimestre, dirigit especialment als alumnes que toquen intruments com la guitarra, piano o bateria, i que els agradaria provar algun instrument relacionat amb la banda de música.

REUNIÓ INFORMATIVA

Dijous 19 de setembre a les 20,00, a l'Escola de Música, hi haurà una reunió informativa, per tal d'aclarir els dubtes que hi pugui haver.

SUBVENCIÓ

(*) La Banda de Música de Montuïri subvenciona amb 15 € al més, els dos primers anys d'instrument de banda, excepte flauta i percussió, i amb 10 € al mes als alumnes que vagin a classe d'instrument de banda i toquin a la banda. La quantitat de la subvenció, fa referència a sessions d'una hora setmanal, en cas de sessions més curtes, la subvenció serà proporcinoal a la duració de la classe. Les subvencions no son acumulables.

ARTISONS

cooperativa per tal de facilitar els estudis, posa a la vostra disposició les aules col.lectives obertes a les escoles d'Artisons a Campos i Porreres.