Informació curs

INICI DEL CURS

Les classes començaran dijous 1 d'octubre

L'horari individual d'instruments es concertarà amb el professor corresponent els dies 16, 17 ò 18 de setembre.

Totes les baixes que es produeixen durant el curs hauran de ser tramitades mitjançant escrit dirigit a la direcció de l'escola, en cas contrari, es seguiran cobrant les mensualitats fins que l'alumne/a avisi.

MATRICULA

Aquets curs, per motius sanitaris donam preferéncia a la matricula telematica, els fulls de matricula els podeu trobar a la web de l'ajuntament de Motuïri www.ajmontuiri.net o de la coopertiva Artisons, www.artisons.org

En el cas que no pogueu formalitzar la màtricula d'aquesta manera o podreu fer presencialment a l'Escola de Música previa cita telefónica al numero 628 329 240

La cita presencial es donara per dimarts 15 de setembre de 18h a 20h es donara cita cada 5 minuts per entregar els fulls de matrícula.

DOCUMENTS A PRESENTAR

  • Full de matrícula degudament emplenat el podreu robar a la web de l'ajuntament de Motuïri www.ajmontuiri.net o de la coopertiva Artisons, www.artisons.org
  • 1 foto carnet
  • Imprès de protecció de dades i dret d'imatge.
  • Domiciliació bancària degudament emplenada al moment de la matrícula.

SUBVENCIÓ

  • La Banda de Música de Montuïri subvenciona amb 15 € al més, els dos primers anys d'instrument de banda, excepte flauta i percussió, i amb 10 € al mes als alumnes que vagin a classe d'instrument de banda i toquin a la banda.
  • La quantitat de la subvenció, fa referència a sessions d'una hora setmanal, en cas de sessions més curtes, la subvenció serà proporcinoal a la duració de la classe.
  • Les subvencions no son acumulables.

ARTISONS

La cooperativa per tal de facilitar els estudis, posa a la vostra disposició les aules col.lectives obertes a les escoles d'Artisons a Campos i Porreres.

IMPORTANT

A causa del COVID 19. l'escola de música disposa d'un pla de contingència espècífic que estara a la vostra disposició per si ho voleu consultar, a la mateixa escola,si complim les normes amb seny i sentit comu, facilitarem l'aprenentatge, convivència i salut de tots.

Les classes, en principi és faran de manera presencial, sempre que la situació sanitaria i la normativa ho permeti.

Les especialitats, pla d'estudis, així com les taxes i quotes, ho trobareu al web de la coopertiva Artisons, www.artisons.org a l'apartat ESCOLES (Montuïri)

ATENCIÓ A LES MARES PARES I ALUMNES amb la direcció de l'Escola prèvia cita al telèfon 628 329 240