Còdol 6 2011 - La música font de virtuts

(Publicació a la revista còdol 6 del 2011 de l'article "La música font de virtuts")

La cooperativa Art i Sons està formada per un grup de professors que des de fa uns quants anys ens dedicam a l’ensenyament musical. Com a docents, ens preocupam pel desenvolupament musical dels alumnes.

Amb aquest article, volem donar a conèixer la importància de la nostra tasca i els beneficis que té l’estudi musical per als infants i, en general, per a qualsevol persona que vulgui aprendre música. L’aprenentatge musical afavoreix l’educació integral de les persones. Moltes investigacions científiques coincideixen a afirmar que la música provoca efectes profitosos en el desenvolupament del cervell, per exemple:

  • Augmenta la capacitat de memòria, d’atenció i de concentració.
  • Millora l’habilitat per resoldre problemes matemàtics i de raonament complexos.
  • És una manera d’expressar-se.
  • Introdueix els infants en els sons i significats de les paraules i reforça l’aprenentatge.
  • Dóna l’oportunitat perquè els infants interactuïn entre ells i amb els adults.
  • Estimula la creativitat i la imaginació.
  • En combinar-se amb el ball, esti-mula els sentits, l’equilibri i el desenvolupament muscular.
  • Provoca l’evocació de records i imatges i enriqueix l’intel·lecte.
  • Estimula el desenvolupament integral de l’infant.

Cal remarcar la importància que té la interpretació d’una obra musical. Està comprovat que augmenta l’autoestima i l’autonomia personal perquè cada persona fa part d’un tot.

Hem de destacar la funció integradora de la música: uneix els individus en un objectiu comú i cadascú valora el resultat, de manera que s’estimula la necessitat de l’aprenentatge individual.

I, una vegada exposats tots aquests arguments, cal afegir que la nostra finalitat principal és transmetre l’amor per la música als nostres alumnes i oferir-los una formació musical que els permeti gaudir i disposar dels coneixements necessaris per entendre i expressar aquest art.

Volem potenciar les capacitats creatives i expressives dels alumnes perquè puguin sentir-se més capacitats i segurs en la matèria musical i en la vida mateixa.

Per acabar, només voldríem dir que per aconseguir el nostre objectiu disposam d’un ampli ventall de professionals que ofereixen una educació musical que va des del caire més lúdic fins a l’obtenció de titulacions oficials, segons les necessitats i les inquietuds de cada alumne.