Còdol 7 2012 - Talent com una família

(Publicació a la revista còdol 7 del 2012 de l'article "Talent com una família")

Fa una partida d’anys, els professors d’escoles de música fèiem feina gairebé de qualsevol manera,

moltes vegades fregant la il·legalitat. Fins que les coses es varen començar a posar serioses i el gruix del cos del professorat va començar a il·lusionar-se per fer feina d’una forma més digna. Al principi hi havia molts dubtes, però l’objectiu de tots era el mateix: poder treballar dins d’un àmbit normalitzat, que l’evolució del temps demanava amb insistència. Ens varen arribar informacions que a la resta de l’estat la filosofia de les cooperatives d’ensenyament musical era a l’ordre del dia i que funcionava d’una manera prou competent. Fou llavors quan va començar la fua, amb «paperums», reunions, colzades i altres vicissituds d’una nova experiència no gens habitual a les nostres contrades.

Ja estàvem en marxa. Les ganes de fer feina amb un «vestit nou» es feien paleses; teníem una eina esmolada per treballar i un àmbit d’actuació prou ampli per guanyarnos les sopes, i ganes de fer arribar la música a tot arreu i amb totes les formes possibles: com a complement de l’educació, amb plans d’es-tudis oficials, com a activitat lúdica i cultural, etc. En definitiva, teníem ganes d’engrescar les persones del voltant a gaudir d’una de les formes d’expressió més universal que com a tal, ha creat una sèrie de vincles humans fent poble, amb un sentiment tan necessari en aquests temps que correm de globalització, crisi de valors i individualisme.

La música permet això, precisament: potenciar el caire humà de totes les coses. Crida l’atenció que,quan fem claustres de professors o juntes de socis cooperativistes, hi ha una exposició de cada un de nosaltres per explicar i contrastar les nostres experiències amb la resta, sempre destacant el caire humà de la feina que tenim entre mans.

L’ensenyament musical a la nostra cooperativa pot agafar qualsevol forma: des de preparar l’alumnat per fer la carrera al conservatori, fins a ensenyar llenguatge musical i instruments a adults sense cap altra pretensió que gaudir de la música. Ens dediquem també a l’ensenyament de música moderna, fent combos o de forma individual, de conjunt instrumental (banda jove), fem tallers d’orientació instrumental, de música i moviment, formació de músics per nodrir les diferents formacions musicals i col·laboracions en diferents actes culturals dels pobles on treballem. Tot això sense estar tancats a qualsevol suggeriment.

La cooperativa també col·labora en forma de concerts, audicions i jamsessions en els pobles on treballa, i moltes vegades posa a disposició dels ajuntaments l’equip de so que va adquirir el curs passat.

No falta voluntat ni il·lusió, són el nostres valors i, per què no dir-ho, són els nostres tresors els que permeten que aquesta cooperativa continuï endavant amb bona salut malgrat els temps que vivim.