Horaris curs

Les classes començaran a partir de dia 24 de setembre al Centre de Formació.

Assignatura Professor/a Horari

Música i Moviment
“Grup de 3, 4 anys”

Jéssica Garcias Dimarts de 17:00 a 18:00 h.

Música i Moviment
“Grup de 5, 6 anys”

Jéssica Garcias Dimarts de 18:00 a 19:00 h.
Iniciació al Llenguatge Musical (7 anys) Jéssica Garcias

Dimarts de 19:00 a 20:00 h

Dijous (a determinar)

Llenguatge Musical 1 Antònia Rosselló

Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:00 h.

Llenguatge Musical 2 Antònia Rosselló

Dimarts i Dijous de 18:00 a 19:00 h.

Llenguatge Musical 3 Antònia Rosselló

Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:00 h.

Llenguatge Musical 4 Mònica García

Dilluns i Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

Conjunt Coral Mònica García

Dilluns de 18:00 a 19:00 h.

Conjunt Instrumental Antònia Rosselló

Dissabte de 11:00 a 12:00 h.

Per a més informació dirigiu-vos directament a les professores.

Els horaris individuals d'instruments es donaran els següents dies i hores al centre de Formació Musical

Professor/a Dia Hora
Pep Escalas Dimecres 19 17:00
Mònica García Dimarts 18 17:00
Jéssica Garcías Dimarts 18 17:00
Joan Roselló Dimarts 18 17:00
Antònia Roselló Dimarts 18 17:00
Jaume Roselló Dimarts 18 17:00
Miquel Àngel Tomàs Dimarts 18 18:30

La resta de professors es posaran en contacte.