Matrícula Campos 2017

El .

Ja teniu tota la informació per a la matrícula a l’escola de Música de Campos. Podeu trobar el full de sol·licitud i altre informació a l’apartat Escoles > Campos al menú lateral.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  1. Full de matrícula degudament emplenat

  2. Fotocòpia del D.N.I. o del llibre de família

  3. Una fotografia de carnet

  4. Imprès de domiciliació bancària de les mensualitats degudament emplenat

  5. Justificant de l’ingrés de matrícula al compte de l’ajuntament: ES60 2100 0089 59 02 0000 0142 (La Caixa).

DATES DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Tota la documentació necessària per a formalitzar la matrícula es pot presentar al Edifici Cultural Polivalent de ca ses Monges Franciscanes, 1a planta, durant els dies:

Dia 15 de setembre: de 17h a 19h

Dia 16 de setembre: de 10h a 13h

Dia 18 de setembre: de 17h a 19h

10 anys s'ARTiSONS

El .

Matrícula Costitx 2016

El .

MATRICULA’T A L’ESCOLA DE MÚSICA PROJECTE ARTISONS A COSTITX

REUNIÓ INFORMATIVA:

Dimecres 21 de setembre a les 19:00h

A l’Edifici Ca Ses Monges Carrer Sol

Matrícula Montuïri 2016

El .

Ja teniu tota la informació per a la matrícula a l’escola de Música de Montuïri. Podeu trobar el full de sol·licitud i altre informació a l’apartat Escoles > Montuïri al menú lateral.

Matrícula Campos 2016

El .

Ja teniu tota la informació per a la matrícula a l’escola de Música de Campos. Podeu trobar el full de sol·licitud i altre informació a l’apartat Escoles > Campos al menú lateral.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  1. Full de matrícula degudament emplenat

  2. Fotocòpia del D.N.I. o del llibre de família

  3. Una fotografia de carnet

  4. Imprès de domiciliació bancària de les mensualitats degudament emplenat

  5. Justificant de l’ingrés de matrícula al compte de l’ajuntament: ES60 2100 0089 59 02 0000 0142 (La Caixa).

DATES DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Tota la documentació necessària per a formalitzar la matrícula es pot presentar al Edifici Cultural Polivalent de ca ses Monges Franciscanes, 1a planta, durant els dies:

Dia 14 i 15 de setembre: de 17:30h a 19:30h

Dia 16 de setembre: de 10h a 13h