Matrícula Montuïri 2018

El .

Ja teniu tota la informació per a la matrícula a l’escola de Música de Montuïri. Podeu trobar el full de sol·licitud i altre informació a l’apartat Escoles > Montuïri al menú lateral.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  1. Full de matrícula degudament emplenat (es podrà recollir a l'Ajuntament o imprimir-lo de la pàgina web de la coopertiva Artisons, www.artisons.org)
  2. 1 foto carnet
  3. Imprès de protecció de dades i dret d'imatge.
  4. Domiciliació bancària degudament emplenada al moment de la matrícula.

DATES DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Tota la documentació necessària per a formalitzar la matrícula es pot presentar a l'Escola Municipal de Música C. Costa i Llobera núm 2, durant els dies:

DIVENDRES, 21 DE SETEMBRE de 18h a 20h

DISSABTE, 22 DE SETEMBRE DE 11h A 13h

Tags: Porreres