Matrícula Campos 2018

El .

Ja teniu tota la informació per a la matrícula a l’escola de Música de Campos. Podeu trobar el full de sol·licitud i altre informació a l’apartat Escoles > Campos al menú lateral.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  1. Full de matrícula degudament emplenat

  2. Fotocòpia del D.N.I. o del llibre de família

  3. Una fotografia de carnet

  4. Imprès de domiciliació bancària de les mensualitats degudament emplenat

  5. Justificant de l’ingrés de matrícula al compte de l’ajuntament: ES60 2100 0089 59 02 0000 0142 (La Caixa).

DATES DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Tota la documentació necessària per a formalitzar la matrícula es pot presentar al Edifici Cultural Polivalent de ca ses Monges Franciscanes, 1a planta, durant els dies:

Dia 14 de setembre: de 17:00h a 19:00h

Dia 15 de setembre: de 10:00h a 13:00h

Dia 17 de setembre: de 17:00h a 19:00h

Tags: Campos