Matrícula Porreres 2017

El .

Ja teniu tota la informació per a la matrícula a l’escola de Música de Porreres. Podeu trobar el full de sol·licitud i altre informació a l’apartat Escoles > Porreres al menú lateral.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  1. Sol·licitud de matrícula degudament emplenada

  2. Ordre de domiciliació bancària signada

  3. Una fotografia amb el nom de l’alumne/a darrere.

  4. Autorització ús d’imatge

DATES DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Tota la documentació necessària per a formalitzar la matrícula es pot presentar al Centre de Formació Musical, C/ Cerdà, 21, durant els dies:

DIJOUS, 14 DE SETEMBRE de 18h a 20h

DIVENDRES, 15 DE SETEMBRE de 10h a 12h

DISSABTE, 16 DE SETEMBRE DE 11h A 13

Tags: Porreres