Carta Principi de curs

Benvolguts/des pares, mares i alumnes

Un any més l’estiu arriba al seu fi i és l’hora de tornar a començar engranar un nou curs de l’escola municipal de música. En aquest nou curs 2018-2019 des de l’escola de música s’intentarà tornar a donar la millor formació musical als alumnes que han confiat en aquesta escola per formar-se musicalment. Un any més la gestió de l’escola està en mans de la Cooperativa Art i Sons.

Els documents a presentar són:

  • Full de matrícula degudament emplenat (es podrà recollir a l’ajuntament, a la biblioteca o imprimir-ho de la pàgina web www.ajcompos.org)
  • Fotocòpia del D.N.I. o del llibre de família
  • Una fotografia de carnet
  • Justificant de l’ingrés de matrícula al compte 60 2100 0089 59 02 0000 0142.
  • Domiciliació bancària degudament emplenada al moment de la matrícula.

La matrícula es realitzarà a la mateixa Escola de Música de Campos (Edifici Polivalent Ca Ses Monges Franciscanes, 2ª planta), els dies i hores:

  • Els dies 14 i 17 de setembre: de 17h a 19h.
  • Dia 15 de setembre: de 10h a 13h.

Finalment aprofito l’ocasió per donar-vos les gràcies per confiar un any més en l’Escola Municipal de Música de Campos, i amb l’equip de professores i professors que la conformen.

Aina Maria Manresa Monserrat.

Regidora delegada de Cultura